In een scholengemeenschap worden studenten heel simpel bekostigd op aantallen ingeschreven studenten, plus de snelheid en mogelijke uitval percentages waarmee ze doorstromen of uitstromen. Er zit hier echter een vertragingsfactor in—studie resultaten nu resulteren in hogere of lagere opbrengsten per student in de toekomst. Dankzij de vertragingsfactor kan een school tijdig ingrijpen.

Een mogelijk risico op voor de scholengemeenschap is: