De meeste van uw collega’s hebben een autoregeling en een lease auto. In het reglement staat dat ze hier privé maximaal 10,000 km per jaar mee mogen rijden en dat ze dit zelf moeten bijhouden, omdat de mogelijke fiscale en/of financiële consequenties anders op hen verhaald kunnen worden.  U doet onderzoek naar verlagen van de kosten van het park aan lease auto’s zonder dat u invloed kunt uitoefenen op het soort/model auto per werknemer.  Waar te beginnen?