Een nieuwe medewerker wil niet bij u in dienst komen als u zijn pensioenbreuk niet repareert. Hij gaat bij u namelijk meer verdienen dan hij verdiende bij zijn oude werkgever, alwaar hij in een ‘defined contribution systeem zat‘.  Bij de waardeoverdracht gaat het blijkbaar fout. Bij uw bedrijf komt hij namelijk in een ‘defined benefit systeem, gebaseerd op het eindloon’ en de voorgestelde waardeoverdacht schiet te kort.  Wat nu?